Wanneer mag ik een dakkapel vergunningsvrij laten plaatsen

Vraag: Wanneer mag ik een dakkapel vergunningsvrij laten plaatsen?

Antwoord:

Het plaatsen van een dakkapel kan niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan door uw gemeente enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is er daarom een vergunning (zijnde een omgevingsvergunning) noodzakelijk,

Uit de brochure “Dakkapellen, wanneer vergunningsvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties:

wbb dakkapellen - bouwtekeningen

De voor- en achterkantbenadering:

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig:

Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

  1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;
  2. de dakkapel heeft een plat dak;
  3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;
  4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1 ;
  5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2 ;
  6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3 ;
  7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningvrij worden geplaatst.

Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen toch vergunningvrij bouwen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de dakkapel zonder vergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u zonder omgevingsvergunning iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel. Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Een dakkapel aan de voorzijde

In een beperkt aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is, vergunningsvrij worden geplaatst. De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan de voorwaarden 2 tot en met 6. Daarnaast moet het bestemmingsplan een dakkapel aan de voorkant toestaan en mogen er geen welstandseisen gelden. Uw gemeente kan u informeren of dat bij u het geval is.

Standaard maten van wbb dakkapellen

Standaard levert wbb dakkapellen haar dakkapellen in de twee hoogtes: 1,50 meter en 1,75 meter hoog. beiden voldoen dus aan de gestelde eisen voor vergunningsvrij plaatsen. Wbb dakkapellen levert echter ook afwijkende maten: Dakkapellen die hoger zijn dan 1,75 meter zijn dus per definitie wel vergunningsplichtig.

Indien een omgevingsvergunning toch nodig is:

Wbb dakkapellen biedt u dan twee opties:

1. Wbb dakkapellen levert u alleen de bouwtekening aan. Met behulp van deze bouwtekening kunt u dan zelf het aanvraagproces bij uw gemeente doorlopen. Wbb brengt hiervoor een kleine meerprijs.

2. Wbb dakkapellen verzorgt voor u het aanvraagproces. Wij stellen de bouwtekening op en verzorgen het aanvraagproces bij uw gemeente inclusief alle daarbij behorende correspondentie. Wbb dakkapellen rekent hiervoor een kleine meerprijs.
LET OP: Vanwege de (grote) verschillen in leges en administratiekosten die gemeenten in rekening brengen worden deze additionele kosten rechtstreeks door de gemeente bij u in rekening gebracht.

Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen

Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit bovenstaand schema om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt ook direct online checken of een omgevingsvergunning noodzakelijk is: check omgevingsvergunning

Uw gemeente kan u informeren over de welstandseisen die voor uw locatie gelden.
Lees verder in de brochure.

Meer informatie:

www.omgevingsloket.nl

Categorie: Algemeen