Schade aan dakkapel

wbb-dakkapellen - stormschade - schade aan dakkapel

Schade aan dakkapel

 

Optreden van schade aan dakkapel

Schade aan een dakkapel kan gedurende zijn levensduur altijd optreden. Ondanks de zeer hoge kwaliteit van onze constructies en de door ons gebruikte materialen kan er altijd wel iets gebeuren dat leidt tot kleine of grotere schade.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee type schade:

  1. Plotseling optredende schade
  2. Sluimerende schade

Bij de eerste type schade is er vaak sprake van externe schade, bijvoorbeeld bij storm waarbij een wegvliegende dakpan of een afbrekende tak een breuk of buts veroorzaakt in de buitenbekleding of het dak van de dakkapel. Een ander voorbeeld is het ineens klem zitten van een kozijn na een lichte aardbeving. Uit deze voorbeelden blijkt al dat dit type schade in veruit de meeste gevallen veroorzaakt door een externe factor. Lees ook onze blog "Dakkapellen doorstaan Ciara".

Bij het tweede type wordt pas na een langere periode duidelijk dat er iets niet goed is. Bijvoorbeeld het na anderhalf jaar langzaam verkleuren van het behang dat als binnenafwerking van de kapel is aangebracht. Dit kan duiden op een lichte lekkage maar kan ook door condensvorming of door andere redenen worden veroorzaakt.

Het zijn slechts voorbeelden die wij in de praktijk tegenkomen en de feitelijke oorzaak, zeker in het geval van het tweede type, is lastig vast te stellen. Ook is het mogelijk dat deze schade juist veroorzaakt is door het eerste type (bijvoorbeeld stormschade) en pas na jaren zich openbaart als type twee schade.

 

Hoe te handelen bij schade?

  1. Meldt de schade altijd zo snel mogelijk na het vaststellen bij ons. Van belang is immers dat de schade zo snel mogelijk wordt hersteld om verdere schade aan uw dakkapel en uw huis te voorkomen.
  2. Wij plannen met u een afspraak in om de schade te beoordelen, om vast te stellen wat de mogelijke oorzaak is geweest en wat er moet gebeuren om het te herstellen.
  3. Indien de schade onder de garantievoorwaarden valt, zullen wij direct een afspraak inplannen om de schade te herstellen.
  4. Indien de schade niet onder de garantievoorwaarden valt, stellen we een prijsopgave op van de herstelwerkzaamheden. Zodra u hiermee akkoord gaat, zullen we overgaan tot het inplannen van die werkzaamheden.
  5. Het inplannen van de herstelwerkzaamheden is afhankelijk van de benodigde materialen (besteltijd), en de beschikbaarheid van onze mensen en uiteraard uw agenda.
    NB: Indien noodzakelijk (ernst van de schade, weersverwachting) kan in overleg met u voor een tijdelijke tussenoplossing gezorgd worden.
Meldt direct schade aan dakkapel

 

Garantie en uw verzekering

Zoals hierboven al aangegeven middels de voorbeelden zal een deel van schadegevallen aan een dakkapel door externe factoren zijn veroorzaakt en dus niet onder de garantievoorwaarden vallen.
Afhankelijk van uw dekkingsgraad van uw opstalverzekering kan stormschade vaak wel verhaalt worden bij de verzekering. Een schade-expert kan u hier goed adviseren.

 

Samenvattend

Meldt schade zo snel mogelijk nadat u deze heeft vastgesteld. Samen met u bekijken we de schade en bepalen we de mogelijk oorzaak. We plannen dan zo snel mogelijk herstelwerkzaamheden in. Afhankelijk van de oorzaak kunnen de herstelwerkzaamheden onder garantie worden uitgevoerd of verhaalt worden bij uw verzekeraar.

Ook geinteresseerd in een dakkapel van WBB Dakkapellen?

Vraag gratis en geheel vrijblijvend een prijsopgave aan. Op basis van door uzelf ingevoerde gegevens geven we binnen 3 werkdagen een persoonlijke op maat gemaakt prijsindicatie af!