Privacyreglement – Cookies

versie 0.3, dd 08-05-2018, GDPR / AVG Compliant

 

Privacyreglement voor Bezoekers

Het Privacyreglement voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website wbb-dakkapellen.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website wbb-dakkapellen.nl staat onder beheer van wbb-dakkapellen. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  De website wbb-dakkapellen.nl slaat geen perssonlijke gegevens op van individuele bezoekers.
 3. Cookies
  3a wbb-dakkapellen maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan wbb-dakkapellen de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn en de site wordt hierdoor gebruiksvriendelijker.
  3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser (zie hiervoor de instructies op de hulppagina’s van de betreffende browser).
  3d wbb-dakkapellen maakt gebruik van Google Analytics cookies waarmee het surfgedrag van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
  3e wbb-dakkapellen maakt gebruik van Google Tag Manager, waarmee het gebruik (in aantallen per tijdseenheid) van een bepaalde functionaliteit kan worden gemeten.
  3f wbb-dakkapellen maakt kan gebruik maken van andere third-party cookies. wbb-dakkapellen zal alleen van dit type cookie gebruik maken om statische gegevens over een bepaalde functionaliteit van de website te meten voor eigen gebruik.
  3g wbb-dakkapellen deelt geen gebruiks- of gedrag gegevens over de bezoekers van haar site met derden.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyreglement terecht bij wbb-dakkapellen. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit Privacy Reglement.

 

Privacyreglement voor Klanten

Het Privacyreglement voor Klanten is een aanvulling op het Privacyreglement voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij wbb-dakkapellen.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  wbb-dakkapellen kan de gegevens die door een individuele klant verstrekt wordt, voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de offerte, vraag of bestelling voor deze klant.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de offerte, vraag of bestelling voor deze klant.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan wbb-dakkapellen denkt dat het kan bijdragen tot het bestelde of geleverde product cq dienst voor deze klant.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan wbb-dakkapellen zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  2b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).
 3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan wbb-dakkapellen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 4. Cookies
  wbb-dakkapellen deelt geen gebruiks- of gedrag gegevens over haar klanten met derden.
 5. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de door haar verstrekte gegevens te wijzigen. wbb-dakkapellen kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door wbb-dakkapellen voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

Disclaimer

wbb-dakkapellen is gerechtigd de inhoud van het Privacy Reglement voor Bezoekers en het Privacy Reglement voor Klanten te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.