Vergunning aanvragen:

wbb dakkapellen verzorgt de aanvraag voor uw dakkapel bij uw gemeente van begin tot eind.

Een vergunning aanvragen voor het plaatsen van uw dakkapel is soms noodzakelijk. Dit verschilt per gemeente. Als dit nodig blijkt, wordt u door ons volledig ontzorgd op het gebied van het aanleveren van de bouwtekeningen, het invullen van het aanvraagformulier en elke vorm van correspondentie met de gemeentelijke instanties hierover.

Lees de brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties over onder welke condities vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel mogelijk is.
Direct checken of een omgevingsvergunning noodzakelijk is, kunt u hier bij het Omgevingsloket Online: Check of omgevingsvergunning nodig is.

Hier zit u immers niet op te wachten op dit stukje formele bureaucratie. Daarom doen wij dat voor u!

Meer informatie: www.omgevingsloket.nl

wbb dakkapellen - vergunning aanvragen - wbb verzorgt de aanvraag van de vergunning
wbb dakkapellen - vergunning aanvragen - bouwtekening dakkapel