Wbb Dakkapellen geeft garantie op haar producten en onderdelen daarvan. In de tabel hieronder vindt u de geldende garantietermijn per onderdelen van een dakkapel:

Product of onderdeel van een dakkapelGarantietermijn
Constructie dakkapel15 jaar
Kunststof kozijnen en -ramen10 jaar
EPDM dakbedekking15 jaar
Bediening en draaiende delen van de rolluiken en screens2 jaar
Hang en sluitwerk2 jaar
HR-glas (in geval van spontane breuk of lekkage)1 jaar

 

Verder geldt:

  1. De garantietermijnen verschillen van elkaar omdat onze leveranciers van deze producten hun eigen garantietermijnen hiervoor hanteren. Wij nemen die garantietermijnen een op een over.
  2. Voor de constructie van de dakkapel gelden onze eigen garantietermijnen.
  3. Bij schade aan of incorrecte werking van bovenstaande producten loopt de melding en de afhandeling daarvan via ons. Gebruik de knop hiernaast om hiervan melding te maken.
  4. Reparatie cq vervanging vindt plaats in overleg met de betreffende leverancier en de benodigde werkzaamheden wordt ingepland in overleg met u.

Meer informatie: