Brochure wanneer vergunningsvrij?

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo’n dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.
In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.

GDPR Verwerkersovereenkomst
GDPR Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst in het kader van GDPR / AVG tussen wbb-dakkapellen (Opdrachtgever) en Sitevandaag (Beheerder website).
Een getekend exemplaar is beschikbaar ter inzage bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Flyer wbb dakkapellen

Flyer van wbb dakkapellen te Gendt. Beknopte beschrijving over het bedrijf wbb dakkapellen, onze producten en dienstverlening.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van wbb dakkapellen. Deze zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u als opdrachtgever en wbb dakkapellen.