Corona-virus: impact op de uitleveringen

wbb-dakkapellen - plaatsingen gaan gewoon door, maar wel onder extra voorzorgsmaatregelen

Het Corona-virus: overheidsmaatregelen

Het dagelijkse leven wordt inmiddels zwaar getroffen door de maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan (zie internetsite RIVM).
Wij volgen de berichtgeving en de maatregelen op de voet en inventariseren óf en in welke mate deze impact hebben op onze bedrijfsvoering en het plaatsen van dakkapellen.

 

Het Corona-virus: Impact op de plaatsingen

Vooralsnog zijn er geen directe belemmeringen in het fabriceren en het plaatsen van de dakkapellen. De geplande plaatsingen van dakkapellen gaan onverkort en volgens planning gewoon door.
Toch hebben wij besloten enkele voorzorgsmaatregelen te treffen om verspreiding van het virus tussen u en onze medewerkers tegen te gaan:

 1. Mocht u klachten hebben behorende bij het Corona-virus dient u dit terstond aan te geven bij wbb dakkapellen. Wbb dakkapellen zal dan met u een nieuwe afspraak inplannen.
 2. Onze monteurs/medewerkers zullen geen handen schudden met u. Wij vragen u tevens een gepaste afstand (minimaal 1,5 meter) tot onze monteurs te bewaren.
 3. Het verzorgen van koffie voor onze monteurs wordt altijd gewaardeerd. Wij verzoeken u dan echter de koffie bij de monteurs te bezorgen en dit niet samen te nuttigen.
 4. Het ondertekenen van het opnameformulier door u aan het einde van plaatsingsdag komt te vervallen. Wij zullen het opnameformulier de volgende dag digitaal naar u mailen. Wij verzoeken u deze binnen 24 uur voorzien van een handtekening weer terug te mailen.
  NB: Indien u geen scanner of printer met scanfunctie heeft, mag u ook een foto maken van het formulier en deze per email opsturen.
 5. De eindbetaling kan alleen nog per bankoverschrijving. Wij vragen u om de dag vóór de plaatsing een betalingsbewijs van de eindbetaling naar ons te mailen. Pinnen en contante betalingen zijn bij onze monteurs dus niet meer mogelijk.
  NB: Wij verzorgen een kopiefactuur indien u dit wenst.
 6. Onderhoud, klachtenafhandelingen of andere services worden geannuleerd tot nadere berichtgeving. Ingeplande afhandelingen zullen met u opnieuw ingepland worden zodra dit weer mogelijk wordt.
  Uitzondering: Spoed service klachten, zoals bijvoorbeeld een lekkage, zullen wij wel direct in behandeling nemen.

Wij hopen wij op uw begrip in deze uitzonderlijke tijd.

 

Ook geinteresseerd in een dakkapel van WBB Dakkapellen?

Vraag gratis en geheel vrijblijvend een prijsopgave aan. Op basis van door uzelf ingevoerde gegevens geven we binnen 3 werkdagen een persoonlijke op maat gemaakt prijsindicatie af!