Stellat

Een stellat is tijdelijk horizontaal aangebrachte lat die wordt gebruikt om de positie van de te plaatsen dakkapel te markeren nadat de opening in het dak is gemaakt.

Nadat de dakbedekking ruim is verwijderd op de positie waar de dakkapel moet komen wordt er een opening in het dakbeschot gemaakt ter grootte van de dakkapel. Voor de juiste positionering en het waterpas maken wordt een stellat tijdelijk aangebracht. Zodra de dakkapel definitief op zijn positie is getakeld en vastgezet wordt de stellat weer verwijderd.

« Back to Glossary Index