Spant

Een spant of dakspant heeft als functie het dragen van het dak (dakbeschot en dakbedekking) inclusief extra aangebrachte constructies (zoals zonnepanelen of zonnecollectoren) en aanvullende tijdelijke belastingen zoals sneeuw, wind en dergelijke. Spanten brengen het totale gewicht van het dak, inclusief het eigen gewicht, verticaal over op de eronder aanwezige constructie van het gebouw, meestal de muren of een borstwering.

Voor hellende daken komen verschillende vormen van spanten voor: hangspant, Verbeterd-Hollands spant, vakwerkspant, gelijmd spant en steekspant.

Bij het plaatsen van een dakkapel wordt bij voorkeur de spanten ongemoeid gelaten: De dakkapel wordt ertussen in geplaatst of het ontwerp van de dakkapel wordt zodanig aangepast dat de spant en de dakkapel mooi samenvallen.

« Back to Glossary Index