Rc-waarde

De Rc-waarde is het vermogen van een constructie om warmte en kou te weren.

Het isolerend vermogen van een constructie wordt uitgedrukt via de Rc-waarde (R= ‘resistance’, c = ‘construction’). Hoe hoger deze Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Een constructie is bijvoorbeeld het dak, dakkapel, spouwmuur of vloer.

In het bouwbesluit is beschreven waar nieuwbouw-constructies aan moeten voldoen voor wat betreft de Rc-waarde:

Dak: > Rc 6 m2K/W
Vloer: > Rc 3,5 m2K/W
Gevel: > Rc 4,5 m2K/W

« Back to Glossary Index