Boeideel

Een boeideel (of boei) is de brede rand aan de bovenkant van de dakkapel. De functie van een boeideel is primair om het binnendringen van regenwater tegen te gaan. Daarnaast bepaalt een boeideel ook in belangrijke mate de stijl van de dakkapel. Afhankelijk van de gewenste tijdgeest kan gekozen worden voor een smalle of bredere boeideel of kan er gekozen worden voor strakkere of sierlijke lijnen in de boeidelen.

« Back to Glossary Index